Tin mới
Họ tên BCH Hội đồng hương Hải Dương tại Séc
Năm sinh 0000
Chức vụ BCH
Giới tính Nam
Email info@haiduong.cz
Địa chỉ Libušská 319, Praha 4, CH Séc
Cơ quan công tác TTTM Sapa
Địa chỉ cơ quan Libušská 319, Praha 4, CH Séc
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1989
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường Praha 4, CH Séc
Thuộc thành phố PRAHA
Chuyên ngành Đa ngành nghề
Thuộc chi hội CH Séc
Thông tin thêm TTTM SAPA VÀ TRUNG ƯƠNG HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CH SÉC
Đã có thẻ hội viên
Chưa có