Tin mới
Họ tên Nguyễn Đức Phương
Năm sinh 1979
Chức vụ ???
Giới tính Nam
Email phuong.nguyenduc@vcsc.com.vn
Địa chỉ 2 C4A tập thể KTQD, Hà Nội
Cơ quan công tác Công ty chứng khoán Bản Việt
Địa chỉ cơ quan 16 Hàm Long, Hai Bà Trưng, HN
Điện thoại cơ quan 04 62626999
Điện thoại nhà 04 36288930
Di động 0904622177
Công tác Công tác
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường PPF Rep. office
Thuộc thành phố HCM
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có