Tin mới
Họ tên Nguyen Qui Nuoc
Năm sinh 0000
Chức vụ Trưởng phòng HCTH
Giới tính Nam
Email Lientri12@yahoo.com
Địa chỉ 12 Ngõ Liên Trì, Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan công tác Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam
Địa chỉ cơ quan số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 38314624
Điện thoại nhà 38228446
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1982
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường Hãng bia Staropramen
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Sản xuất bia
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Chưa tham gia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có