Tin mới
Họ tên Hoàng Chuyên Cần
Năm sinh 0000
Chức vụ Nguyên Ủy viên BTV
Giới tính Nam
Email hoangchuyencan_vff@fpt.com.vn
Địa chỉ 18 Lý Văn Phức, Hà Nội.
Cơ quan công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 18 Lý Văn Phức, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan 37332644
Điện thoại nhà 39613178
Di động 0913000198
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1976
Tại cơ quan / trường VUT
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành KT - Quản lý SX cơ khí
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có