Tin mới
Họ tên Phạm Phổ
Năm sinh 0000
Chức vụ Nguyên Uỷ viên BTV
Giới tính Nam
Email saimete@hcm.vnn.vn
Địa chỉ 7 Gia Ba, Pg 7, Q. Tân Bình, TPHCM.
Cơ quan công tác Chủ tịch Viện KT và CN Sài Gòn
Địa chỉ cơ quan 7 Gia Ba, Pg 7, Q. Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903979979l
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1951
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có