Tin mới
Họ tên Vũ Ngọc Minh
Năm sinh 1967
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email minh@onggiaika.com
Địa chỉ 132 Yên Bái 2, Hai Bà Trưng, HN
Cơ quan công tác Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ông già IKA
Địa chỉ cơ quan 132 Yên Bái II, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan 39722566
Điện thoại nhà
Di động 0913237458
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1985
Năm kết thúc 2002
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Chế tạo máy
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có