Tin mới
Họ tên Dương Tất Từ
Năm sinh 1935
Chức vụ nguyên Ủy viên BCH
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 404/E5B TT Trung Tự , Đống Đa , Hà Nội
Cơ quan công tác Dịch giả,nhà Bohemia học
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04 35726850
Di động 0904272316
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1955
Năm kết thúc 1961
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Ngôn ngữ Séc
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Sinh ngày 16.10.1935 Sang Tiệp Khắc 8.1955 Dịch giả Văn hóa, Văn học tiếng Séc Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt Nam - Séc
Đã có thẻ hội viên
Đã có