Tin mới
Họ tên Trịnh Hòa Bình
Năm sinh 0000
Chức vụ Phó ban thường trực
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 10 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan công tác Ban giải tỏa mặt bằng tp. Hà Nội
Địa chỉ cơ quan Quận Tây Hồ, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38237571
Di động 0903442836
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1971
Năm kết thúc 1977
Tại cơ quan / trường VUT
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Xây dựng
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có