Tin mới
Họ tên Nguyễn Ngọc Nghĩa
Năm sinh
Chức vụ Doanh nghiệp
Giới tính Nam
Email nnnghia@seznam.cz
Địa chỉ Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, HN
Cơ quan công tác Milanimex sro
Địa chỉ cơ quan Cerný Most, Praha 10, Séc
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 602265045
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1979
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Điện kỹ thuật TV
Thuộc chi hội CH Séc
Thông tin thêm Đội trưởng, Kinh doanh tại CH Séc từ 1985 đến nay
Đã có thẻ hội viên
Chưa có