Tin mới
Họ tên Nguyễn Trinh Bình
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 210-C8 Nghĩa Tân, Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin anh cung cấp thêm số liệu về Hội. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có