Tin mới
Họ tên Trần Thị Châu
Năm sinh 1945
Chức vụ Phó phòng KHTH
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Viện công nghệ thực phẩm
Địa chỉ cơ quan Km 8 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin anh, chị cung cấp thêm số liệu về Hội. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có