Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Vinh
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Đài truyền hình Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 59 Giảng Võ, Ba Đình, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin anh, chị cung cấp thêm số liệu về Hội. Trân trọng cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có