Tin mới
Họ tên Nguyễn Đông Chiều
Năm sinh 1945
Chức vụ Cục trưởng
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 37 Hoàng An,..., Hà Nội
Cơ quan công tác Bộ công an
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1975
Năm kết thúc 1982
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có