Tin mới
Họ tên Vũ Các
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ ngõ 303, H3 Thanh Xuân, HN
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 38343583
Điện thoại nhà 38582809
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1965
Năm kết thúc 1972
Tại cơ quan / trường VUT
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Máy thực phẩm
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn. sang Séc lần thứ hai 88-89?
Đã có thẻ hội viên
Chưa có