Tin mới
Họ tên Vũ Văn Chạch
Năm sinh 1945
Chức vụ Trưởng ban dự án
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 1484 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Cơ quan công tác UBND tp. Việt Trì, Phú Thọ
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan ....3846898
Điện thoại nhà ...3847530
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành ???
Thuộc chi hội Phú Thọ
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có