Tin mới
Họ tên Cao Chấn
Năm sinh 1945
Chức vụ Phó Giám đốc
Giới tính Nam
Email Caochan@hn.vnn.vn
Địa chỉ 27, ngõ 117, Thái Hà, HN
Cơ quan công tác Cty khảo sát thiết kế điện
Địa chỉ cơ quan Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN
Điện thoại cơ quan 38541209
Điện thoại nhà 38571977
Di động 0903423694
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1963
Năm kết thúc 1970
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Điện
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Nhom 1963-1970
Đã có thẻ hội viên
Chưa có