Tin mới
Họ tên Trần Quang Hiển
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác XN liên hiệp XD, Bộ giáo dục & đào tạo
Địa chỉ cơ quan 5 Đường Giải Phóng, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có