Tin mới
Họ tên Phan Ngọc Hòa
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ khu TT 5G, ĐH An ninh, Thanh Xuân
Cơ quan công tác Ban quản lý công trình, ĐH An ninh
Địa chỉ cơ quan Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 069.45521
Điện thoại nhà 38546153
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1973
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Xây dựng
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có