Tin mới
Họ tên Đào Văn Học
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ TT TTKHVLN, Đức Giang, Gia Lâm, HN
Cơ quan công tác TT kỹ thuật vật liệu nổ
Địa chỉ cơ quan Đức Giang, Gia Lâm, HN
Điện thoại cơ quan 38271307
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường VSXHT
Thuộc thành phố Pardubice
Chuyên ngành Hóa kỹ thuật
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có