Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Lát
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng
Địa chỉ cơ quan 14 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có