Tin mới
Họ tên Trần Vũ Liên
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 83 Đồng Tâm, ..., Hà Nội
Cơ quan công tác Viện bảo hộ lao động
Địa chỉ cơ quan 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành KT môi trường
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có