Tin mới
Họ tên Đinh Tích Linh
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Tổ 1B Trung Liệt, Hai Bà Trưng, HN
Cơ quan công tác Bộ Tư pháp
Địa chỉ cơ quan 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 38438839
Điện thoại nhà 38572713
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1966
Năm kết thúc 1973
Tại cơ quan / trường Đại học Nông nghiệp
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Kinh tế TH
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có