Tin mới
Họ tên Bành Tiến Long
Năm sinh 1945
Chức vụ Thứ trưởng
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Bộ giáo dục & đào tạo
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 386911743
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1967
Năm kết thúc 1977
Tại cơ quan / trường VSST
Thuộc thành phố Liberec
Chuyên ngành Chế tạo máy cơ khí
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn. Từ năm 87-91 CVUT Praha
Đã có thẻ hội viên
Chưa có