Tin mới
Họ tên Nguyễn Hà Long
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Ban quản lý dự án T1, Sân bay Nội Bài
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 38865279
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1982
Năm kết thúc 1996
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Kỹ thuật lạnh
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có