Tin mới
Họ tên Đặng Quốc Nam
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 30 Phù Đổng Thiên Vương, Ba Đình, HN
Cơ quan công tác Viện bảo hộ lao động
Địa chỉ cơ quan 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, HN
Điện thoại cơ quan 38250128
Điện thoại nhà 38227879
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường VSCHT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Hóa kỹ thuật
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có