Tin mới
Họ tên Lại Bích Ngọc
Năm sinh 1945
Chức vụ Giảng viên khoa sử
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ U2 TT ĐHSP Hà Nội
Cơ quan công tác ĐH sư phạm Hà Nội
Địa chỉ cơ quan Đường Hà Nội - Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 38347099
Điện thoại nhà 38332919
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1981
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành Lịch sử thế giới
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có