Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Tước
Năm sinh 1945
Chức vụ Chủ nhiệm tổng kho
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ D3 khu tập thể Z135 Đông Anh, Hà Nội
Cơ quan công tác Z153 binh chủng tăng - thiết giáp
Địa chỉ cơ quan Đông Anh, HN
Điện thoại cơ quan 38832139
Điện thoại nhà 38730203
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1971
Tại cơ quan / trường VAAZ
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Xe tăng
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có