Tin mới
Họ tên Lê Huy Bình
Năm sinh 1950
Chức vụ
Giới tính Nam
Email binhlh@evn.com.vn
Địa chỉ
Cơ quan công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 22201236
Điện thoại nhà 35654280
Di động 0913275935
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VSSE
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có