Tin mới
Họ tên Nguyễn Thu Chủy (Thủy ?)
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ ???
Cơ quan công tác ???
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VSB
Thuộc thành phố Ostrava
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có