Tin mới
Họ tên Phạm Huy Công
Năm sinh 1950
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Tổ Tân Thành, p. Quang Vinh, Thái Nguyên
Cơ quan công tác Tổng cục công nghiệp quốc phòng
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 0280 844179
Điện thoại nhà 0280 844264
Di động 0982744264
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VSSE
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thái Nguyên
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có