Tin mới
Họ tên Nguyễn Quang Tuyến
Năm sinh 1950
Chức vụ
Giới tính Nam
Email tuy485@yahoo.com.vn
Địa chỉ
Cơ quan công tác Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội
Địa chỉ cơ quan 15A Tạ Quang Bửu Hà nội
Điện thoại cơ quan 04-38682917
Điện thoại nhà
Di động 0913240952
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1969
Năm kết thúc 1975
Tại cơ quan / trường VSSE - Plzen
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành Điện
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hà nội
Đã có thẻ hội viên
Chưa có