Tin mới
Họ tên Nguyễn Kim Dung
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email duongquynhlien@yahoo.com
Địa chỉ 3 Hàng Chuối, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác Viện hóa công nghiệp
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0917500961
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có