Tin mới
Họ tên Nguyễn Hưng Thái
Năm sinh 1966
Chức vụ Giám đốc
Giới tính Nam
Email nguyenbajsc1@gmail.com
Địa chỉ 19/34 Máy tơ, Ngô quyền, Hải phòng
Cơ quan công tác Cty cp đttm Nguyễn Bá
Địa chỉ cơ quan 19/34 Máy tơ, Ngô quyền, Hải phòng
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913244497
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1984
Năm kết thúc 1989
Tại cơ quan / trường VSB OSTRAVA
Thuộc thành phố OSTRAVA
Chuyên ngành Luyện kim
Thuộc chi hội Hải Phòng
Thông tin thêm VSB
Đã có thẻ hội viên
Chưa có