Tin mới
Họ tên Đỗ Thị Ngại
Năm sinh 1952
Chức vụ Hưu trí
Giới tính Nữ
Email Ngaidothi@yahoo.com.vn
Địa chỉ 25H, ngõ 50, phố Võng Thị, bưởi, Tây Hồ, HN.
Cơ quan công tác Giáo viên nghỉ hưu
Địa chỉ cơ quan Cao đẳng sư phạm Hà Tây
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04/38363707
Di động 0989243842
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1976
Tại cơ quan / trường Đại học Tổng hợp Purkyne
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Hoá
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có