Tin mới
Họ tên Hà Đình Hoan
Năm sinh 1956
Chức vụ
Giới tính Nam
Email HDHoan4@gmail.com
Địa chỉ 7/12 Hương Viên - Hai Bà Trưng - HN
Cơ quan công tác Viện nghệ thuật và lưu trữ Điện ảnh VN
Địa chỉ cơ quan 523 Kim mã - Ba Đình - HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0912233599
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1976
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường Educhem
Thuộc thành phố Litvinov
Chuyên ngành Elektro
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Ban liên lạc Litvinov - Hà Nội
Đã có thẻ hội viên
Chưa có