Tin mới
Họ tên Nguyễn Trung Đồng
Năm sinh 1949
Chức vụ Đã nghỉ hưu
Giới tính Nam
Email ntrgdong@gmail.com
Địa chỉ 46/128 Phan Bá Vành, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan công tác Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04 3834 0222
Di động 0983 410 866
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1967
Năm kết thúc 1973
Tại cơ quan / trường Học Viện Quân sự VAAZ
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành ILS-Elspec
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có