Tin mới
Họ tên Phan Trường Sơn
Năm sinh 1968
Chức vụ GV. TS.
Giới tính Nam
Email phantruongson@outlook.com
Địa chỉ 315/22B Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3. Tp.HCM
Cơ quan công tác Cao đẳng xây dựng 2
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0908256174
Công tác Nghiên cứu sinh
Năm bắt đầu 2005
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường Vysoke Uceni Technicke
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Kỹ thuật đất công trình ngầm
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có