Tin mới
Họ tên Khương Khiết Sinh
Năm sinh 1967
Chức vụ
Giới tính Nam
Email khuongkhietsinh@gmail.com
Địa chỉ B19 - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0987950926
Công tác Học nghề
Năm bắt đầu 1985
Năm kết thúc 1992
Tại cơ quan / trường ZVVZ
Thuộc thành phố Milevsko
Chuyên ngành Cơ khí
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có