Tin mới
Họ tên Hoàng Minh Tâm
Năm sinh 1963
Chức vụ Đại diện tại Việt Nam
Giới tính Nữ
Email tamhmhn@yahoo.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Công ty LC Singapore
Địa chỉ cơ quan 36 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Hanoi
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903424543
Công tác Lao động
Năm bắt đầu 1982
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường Chrast U Chrudim
Thuộc thành phố
Chuyên ngành Rượu vino và nước giải khát
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Không
Đã có thẻ hội viên
Chưa có