Tin mới
Họ tên Trần Minh Tuấn
Năm sinh 1969
Chức vụ
Giới tính Nam
Email minhtuan1308@yahoo.com
Địa chỉ tổ 100 - Đinh Tiên Hoàng - Đà Nẵng
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 05113 500 446
Di động 0903 591 502
Công tác Học nghề
Năm bắt đầu 1987
Năm kết thúc 1992
Tại cơ quan / trường Trường nghề Skoda
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành Cắt gọt kim loại - thợ tiện
Thuộc chi hội Đà Nẵng
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có