Tin mới
Họ tên Ngô quang Nam
Năm sinh 1942
Chức vụ Họa sĩ
Giới tính Nam
Email Ngoquangnam1942@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 01666579905
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1977
Năm kết thúc 1973
Tại cơ quan / trường Viện Hàn lam mỹ thuật praha
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Hội hoạ
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có