Tin mới
Họ tên Vũ Phán
Năm sinh 1937
Chức vụ Phó hiệu Trưởng
Giới tính Nam
Email hungphuongvu@yahoo.com
Địa chỉ số 67, ngõ Tự Do, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Cơ quan công tác Trường Đại học Phương Đông
Địa chỉ cơ quan 171, Phố Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0912239321
Công tác Nghiên cứu sinh
Năm bắt đầu 1976
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường Đại học Kinh tế Bratislava
Thuộc thành phố Bratislava
Chuyên ngành Kinh tế
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có