Tin mới
Họ tên Đỗ Trường Giang
Năm sinh 1986
Chức vụ
Giới tính Nam
Email DOGIANG1102@GMAIL.COM
Địa chỉ Bắc Ninh
Cơ quan công tác Bắc Ninh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0982282233
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2004
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường VSB-TUO
Thuộc thành phố OSTRAVA
Chuyên ngành APLIKOVANA MECHANIKA
Thuộc chi hội Bắc Ninh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có