Tin mới
Họ tên Hà Đình Hoan
Năm sinh 1958
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 7 Hương Viên - Hai Bà Trưng - HN
Cơ quan công tác Viện phim Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 523 Kim Mã-Ba Đình- Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0912233599
Công tác Học nghề
Năm bắt đầu 1976
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường Educhem
Thuộc thành phố Mezibori
Chuyên ngành Elektrol
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có