Tin mới
Họ tên Mai Thanh Xuân
Năm sinh 1985
Chức vụ
Giới tính Nữ
Email maithanhxuan999@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0916368586
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2000
Năm kết thúc 2017
Tại cơ quan / trường VSE
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có