Tin mới
Họ tên Vũ thi Mai Lan
Năm sinh 1960
Chức vụ Giám đốc công ty
Giới tính Nữ
Email mailansme@gmail.com
Địa chỉ 50 nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội
Cơ quan công tác công ty cổ phần nông nghiệp An Đức
Địa chỉ cơ quan thôn tân trại , xã Phú cường, huyện Sóc sơn, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 01649429999
Công tác Nghiên cứu sinh
Năm bắt đầu 1988
Năm kết thúc 1991
Tại cơ quan / trường nhà máy ZDA Partizanske
Thuộc thành phố Nitra
Chuyên ngành Giầy dép
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm ha noi
Đã có thẻ hội viên
Đã có