Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Hoạt
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email hungtv@hotmail.com
Địa chỉ 439A Ngô Gia Tự,..., Hà Nội
Cơ quan công tác Viện sinh thái & tài nguyên sinh vật
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38776037
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có