Tin mới
Họ tên Trần Văn Nghĩa
Năm sinh 1983
Chức vụ Đại diện thương mại
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Vienmark s.r.o
Địa chỉ cơ quan Za trati 192, Vikyrovice 788 13, Czech Republic
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0988262809
Công tác Công tác
Năm bắt đầu 2006
Năm kết thúc 2020
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có