Tin mới
Họ tên Nguyễn Cảnh Hùng
Năm sinh 1950
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 92 tổ 25 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 22185662
Di động 0977176032, 09688586
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VUT
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có