Tin mới
Họ tên Trần Văn Hùng
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email hpodborany@hahoo.co.uk
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan CH Séc
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0946077867
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VSSE
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành
Thuộc chi hội CH Séc
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có